Kontakt

Udruga hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika

Ulica grada Vukovara 84, 10 000 Zagreb

OIB: 67719291047

e-mail: uhssv.hr@gmail.com

Predsjednik: Nikola Švenda

e-mail: Nikola.Svenda@oszg.pravosudje.hr

Dopredsjednik: Vedran Čorak

e-mail: vedrancorak987@gmail.com

Tajnica: Sara Bušić

e-mail: Sara.Busic@oszg.pravosudje.hr

Social Media Manager: Jelena Ostović

e-mail: Jelena.Ostovic@oszg.pravosudje.hr