O udruzi

Sudski savjetnici u skladu sa zakonom obavljaju niz poslova u sudovima.

Sudski savjetnici samostalno provode određene sudske postupke, izvješćuju o stanju spisa suce i sudska vijeća te pripremaju i predlažu nacrte sudskih odluka sucima.

Kao udruga koja djeluje na području cijele Republike Hrvatske, UHSSV ima za cilj povezati sudske savjetnike i vježbenike.

Smatramo da je jačanje udruge preduvjet zalaganju za poboljšanje socijalnog i materijalnog položaja sudskih savjetnika i vježbenika te propisivanje jasnih i objektivnih kriterija za profesionalni razvoj sudskih savjetnika i sudačkih vježbenika unutar pravosudnog sustava: sudački vježbenik - sudski savjetnik - sudac u Republici Hrvatskoj.  

UHSSV poziva sve sudske savjetnike i vježbenike da se učlane te preko ove stranice aktivno sudjeluju i prate rad UHSSV-a.

UHSSV poziva suce da se sukladno odredbi čl. 10. st. 4. Statuta UHSSV učlane u UHSSV kao počasni članovi te na taj način pruže podršku sudskim savjetnicima i vježbenicima u promicanju njihovih prava i interesa.

Ciljevi i djelatnosti Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika (skraćeni naziv: UHSSV) propisani su Statutom i objavljeni u Registru udruga Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Ciljevi Udruge su, prema članku 6. Statuta:

 • promicanje vladavine prava i demokratskih načela društvenog uređenja,
 • zalaganje za uspostavu i održavanja pravne jednakosti,
 • promicanje pravne znanosti i prakse, pravne kulture i informiranosti o pravu,
 • propisivanje jasnih i objektivnih kriterija prilikom prijma u službu i rasporeda na radno mjesto sudskog savjetnika odnosno sudskog vježbenika,
 • propisivanje jasnih i objektivnih kriterija za profesionalni razvoj (stručno usavršavanje i napredovanje) sudskih savjetnika i sudskih vježbenika unutar pravosudnog sustava: sudski vježbenik — sudski savjetnik — sudac,
 • izdvajanje sudskih savjetnika iz pravnog položaja (statusa) državnih službenika i uređenje njihovog radnopravnog statusa zakonom odnosno zakonima i drugim općim aktima kojima se uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna nadležnost sudbene vlasti,
 • izgradnja i zaštita dostojanstva sudskih savjetnika i vježbenika,
 • poboljšanje socijalnog i materijalnog položaja sudskih savjetnika i vježbenika,
 • promicanje strukovnih interesa.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Prema članku 7. Statuta djelatnosti Udruge radi ostvarenja ciljeva su:

 • zalaganje za odgovarajući društveni i materijalni položaj sudskih savjetnika i vježbenika,
 • zalaganje za ostvarenje prednosti sudskih savjetnika prilikom izbora i imenovanja za suca, odnosno prednosti sudskih vježbenika prilikom rasporeda na radno mjesto sudskog savjetnika,
 • pružanje primjerene pomoći u slučaju nezakonitog pozivanja na odgovornost sudskih savjetnika i vježbenika, suradnja s predlagateljima i donositeljima zakona i drugih općih akata te sudjelovanje u postupku njihova donošenja,
 • stručna suradnja s pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj,
 • stručna suradnja s udrugama u inozemstvu,
 • organiziranje stručnih seminara, konferencija, javnih tribina sa svrhom stručnog usavršavanja odnosno promicanja ciljeva Udruge,
 • izdavanje stručnog časopisa i drugih publikacija iz područja djelovanja Udruge.