Tijela udruge

 1. Skupština

  Najviše statutarno tijelo upravljanja udrugom je SKUPŠTINA, koju čine svi članovi Udruge.

 2. Predsjednik: Goran Felja

  Predsjednik: Goran Felja

  Goran Felja rođen je u Zagrebu, završio je opću gimnaziju u Zagrebu te diplomirao 2007. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  Položio je pravosudni ispit 2010., a završni ispit Državne škole za pravosudne dužnosnike 2017.
  Od 2008. do 2010. volontirao je kao sudački vježbenik na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i Županijskom sudu u Zagrebu. Radio je i kao javnobilježnički savjetnik.
  Od 2010. do 2012. radio je kao sudski savjetnik ovršnog i izvanparničnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Od 2012. sudski je savjetnik na parničnom odjelu te je 2014. postao viši sudski savjetnik, a obnaša i funkciju službenika za informiranje, odnosno zamjenika glasnogovornice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.
  Aktivno govori engleski jezik te pasivno njemački jezik.
  Za predsjednika Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika izabran je 20.svibnja 2019. na mandat od 5 godina.

 3. Dopredsjednica: Melani Vukoja

  Dopredsjednica: Melani Vukoja

  Melani Vukoja rođena je u Rijeci gdje je nakon završene gimnazije, 2010. upisala sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.U svibnju 2015. stekla je akademski naziv cum laude magistra prava.
  Tijekom studija bila je demonstrator na dvjema katedrama - za Građansko pravo te Radno i socijalno pravo, kao i na kolegiju Pravno pisanje i rasuđivanje. Odradila je studentske prakse u odvjetništvu i na parničnom odjelu Općinskog suda u Rijeci , a imala je i studentski posao u agenciji za organizaciju kulturnih manifestacija.
  Od 2015. do 2017. radila je kao odvjetnička vježbenica te je u prosincu 2017. položila pravosudni ispit.
  Od ožujka 2018. sudska je savjetnica na ovršnom i izvanparničnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zadužena za ovršnu i stečajnu referadu.
  Aktivno govori engleski i talijanski jezik te ima osnovno znanje španjolskog jezika, dobitnica je dviju Dekanovih nagrada, autorica je članka objavljenog u Hrvatskoj pravnoj reviji, a bila je i članica Pravne klinike za građansko pravo u Rijeci.
  Za dopredsjednicu Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika izabrana je 20. svibnja 2019. na mandat od 5 godina.

 4. Tajnica: Martina Grdović