Tijela Udruge

Predsjednik Udruge

Nikola Švenda rođen je 1986. u Čakovcu gdje je pohađao osnovnu školu, a potom i Gimnaziju Josipa Slavenskog (opći smjer). Nakon mature upisuje Pravni fakultet u Zagrebu te na istom diplomira 2014. Po završetku fakulteta zapošljava se kao pravnik u CZSS u Čakovcu, zatim kao vježbenik u jednom odvjetničkom uredu gdje se zadržao sve do kraja 2016., kada je položio pravosudni ispit, a potom se zaposlio kao sudski savjetnik na Općinskom sudu u Čakovcu. Lagani zaokret u karijeri dogodio se 2018., kada se odlučuje na jednogodišnji izlet u javnobilježničke vode, te se nakon svega ipak opredjeljuje za karijeru u pravosuđu – od ljeta 2019. radi na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na radnom mjestu sudskog savjetnika s tendencijom daljnjeg profesionalnog rasta i razvoja. U slobodno vrijeme se bavi borilačkim sportovima i ribolovom te je član nekoliko sportskih Udruga.

Za predsjednika Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika izabran je 11. ožujka 2022. na mandat od pet godina.

Dopredsjednik Udruge

Vedran Čorak rođen je 1987. u Gračacu, osnovnu i srednju školu je pohađao u Zagrebu, gdje je 2006. upisao Pravni fakultet. Svoja prva pravna iskustva stekao je u odvjetništvu. Nakon gotovo tri godine u odvjetništvu, 2020. je položio pravosudni ispit nakon čega se iste godine zaposlio na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu na radnom mjestu sudskog savjetnika gdje radi i danas, na ovršnom, izvanparničnom i stečajnom odjelu.

Za dopredsjednika Udruge izabran je na sjednici 11. ožujka 2022. godine na vrijeme od 5 godina.

Skupština

Najviše statutarno tijelo upravljanja udrugom je SKUPŠTINA, koju čine svi članovi Udruge.