Tijela udruge

 1. Predsjednik Udruge

  Zrinko Tenšek rođen je u Zagrebu, gdje je nakon završene VII. gimnazije 2009. upisao studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je u veljači 2016. s ukupnim prosjekom ocjena 4,5. Vježbenički staž započeo je u uredu odvjetnika Vanje Markovića u Zagrebu, a nakon što je 2018. položio pravosudni ispit primljen je u državnu službu i raspoređen na radno mjesto sudskog savjetnika na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Rješavatelj  je predmeta u ovršnoj referadi. Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu. Za predsjednika Udruge hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika izabran je 15.rujna 2020. na mandat od pet godina.

 2. Dopredsjednica Udruge

  Marijana Nikolić rođena je u Slavonskom Brodu. U Pazinu je pohađala Pazinski kolegij - klasičnu gimnaziju s pravom javnosti, po završetku koje na Sveučilištu u Zagrebu upisuje Pravni fakultet na kojem je diplomirala u prosincu 2013. godine.

  Vježbenički staž odradila je u dva odvjetnička ureda u Zagrebu, te je u lipnju 2016. godine položila Pravosudni ispit. Po polaganju pravosudnog ispita godinu dana radila je u privatnoj kompaniji.

  Od travnja 2018. godine zaposlena je na radnom mjestu sudskog savjetnika ovršnog, izvanparničnog i stečajnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu.Redovno pohađa programe daljnjeg stručnog usavršavanja, te aktivno govori Engleski, Njemački i Talijanski jezik. U slobodno vrijeme rekreativno se bavi plesom, trčanjem i plivanjem.

  Za dopredsjednicu Udruge izabrana je na sjednici 15. rujna 2020. godine na vrijeme od 5 godina.

 3. Skupština

  Najviše statutarno tijelo upravljanja udrugom je SKUPŠTINA, koju čine svi članovi Udruge.