2 min read

Vijeće Europe: Sposobni sudski savjetnici mogu pružiti dragocjenu potporu sucima i na taj način pomoći u poboljšanju rada sudova na svim razinama

Europska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP) jamči pravo na zakonom ustanovljen neovisan i nepristran sud. Neovisnost i nepristranost sudaca zaštićeni su i tijekom njihovog imenovanja i u vršenju njihovih dužnosti kako bi mogli suditi u skladu s tim jamstvima. Kada suce u suđenju podupiru savjetnici, kvaliteta i učinkovitost njihova rada može biti dodatno unaprijeđena u interesu društva i stranaka u postupku. Međutim, to se mora učiniti na način koji ne ugrožava prava stranaka prema članku 6. EKLJP. Stoga je Savjetodavno vijeće europskih sudaca (CCJE) pripremilo Mišljenje u skladu s mandatom koji mu je dodijelio Odbor ministara.

Zaključci i preporuke tog mišljenja su, između ostalog:

  1. Odlučivanje je u središtu dužnosti suca u svim pravnim sustavima (18. odlomak). Sudski savjetnici moraju podržati suce u njihovoj ulozi, a ne zamjenjivati ih (19. odlomak). Dakle, sudski savjetnici se ne bi trebali angažirati nauštrb imenovanja sudaca u odgovarajućem broju (14. odlomak).
  2. Sposobni sudski savjetnici mogu pružiti dragocjenu potporu sucima i na taj način pomoći u poboljšanju rada sudova na svim razinama (11. i 15. odlomak). Posebno, sudski savjetnici mogu biti važan alat za poboljšanje učinkovitosti sudova (13. odlomak). Države članice trebale bi pažljivo razmisliti hoće li zaposliti sudske savjetnike i ako da, na kojim bi ih sudovima trebali zaposliti i kako organizirati njihov rad kako bi podržali kvalitetu i pravodobnost, a time i učinkovitost pravosudnog sustava (15. odlomak) ,
  3. Države članice trebale bi osigurati odgovarajuća sredstva za zapošljavanje kvalificiranog sudskog osoblja, što uključuje sudske savjetnike tamo gdje su oni zaposleni (13. odlomak).
  4. Da bi osigurali prava stranaka prema članku 6. EKLJP-a, suci moraju baratati zakonom i činjenicama na način da sudske odluke ostanu u potpunosti njihove (18. odlomak). Što su sudski savjetnici bliži procesu donošenja odluka te što je veće radno opterećenje sudaca, to je važnije da su pravosudni sustavi i suci na oprezu kako bi osigurali da suci zadrže kontrolu pomno nadzirući rad sudskih savjetnika (14. i 22. odlomak).
  5. Države članice trebale bi razmotriti uvođenje propisa ili smjernica koje će informirati suce i sudske savjetnike o tome koji se poslovi mogu prenijeti na sudske savjetnike, stvarajući na taj način transparentnost i odgovornost o prihvatljivom uključivanju sudskih savjetnika u postupak donošenja odluka (34. odlomak).
  6. Države članice trebale bi razmotriti uređivanje statusa sudskih savjetnika, uzimajući u obzir njihov izbor, plaće, ocjenjivanje, organizaciju, potrebe za osposobljavanjem i - ako je to primjenjivo - status dugoročnih savjetnika (odlomci 41.-54.).
  7. Potiče se države članice da pronađu ravnotežu između prednosti i nedostataka dugoročnih i kratkoročnih angažmana sudskih savjetnika (stavak 49.). Kvalitetne sudske savjetnike treba poticati i podržavati na njihovom putu da postanu suci ako je to moguće u pojedinom pravosudnom sustavu, (48. odlomak).
    (...)

Cijeli tekst Mišljenja možete pronaći u rubrici Dokumetni udruge