1 min read

Odgovor Pravosudne akademije na upite UHSSV-a

Poštovani,

zahvaljujem se na upitu te Vam nastavno na redoslijed u Vašem e-mailu dostavljam odgovore.

Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike usvojeni su na 2. sjednici Upravnog vijeća Pravosudne akademije te čeka objavu u „Narodnim novinama“.

Stupanjem na snagu navedenog Pravilnika Upravno Vijeće Pravosudne akademije na prijedlog ravnatelja donosi Odluku o provedbi završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike nastavno na koju može biti upućen poziv za prijave zainteresiranih kandidata za pristup završnom ispitu.

Člankom 22. stavkom 3. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj 52/19) propisano je da program stručnog usavršavanja donosi Upravno vijeće na prijedlog Programskog vijeća. Budući da o programu još uvijek nije odlučeno te da čekamo informaciju Ministarstva pravosuđa o točnom broju savjetnika zaposlenih u pravosudnim tijelima na neodređeno vrijeme od 1. srpnja 2019. godine, nisam Vam u mogućnosti dati informaciju o početku rada.  Što se tiče organizacije Državne škole za pravosudne dužnosnike, zasada Vam mogu potvrditi kako će se planirane aktivnosti odvijati u Zagrebu, u blokovima od 5 radnih dana.

O svim prijedlozima koji su u Izvješću o savjetovanju označeni sa „primljeno na znanje" raspravljala je radna skupina za izradu pravilnika u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Upravno vijeće Pravosudne akademije prije usvajanja konačnog prijedloga Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi te je ostavljena mogućnost da se o njima posebno odluči.

Članak 29. stavak 2. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“, broj 52/19) pravo na ponovno polaganje završnog ispita imaju osobe koje isti ne polože prvi put te nije predviđena mogućnost ponovnog pristupa položenom završnom ispitu za osobe koje su taj ispit položile.