2 min read

Odgovor Pravosudne akademije na prijedloge i upit UHSSV-a o Državnoj školi za pravosudne dužnosnike i Završnom ispitu

Poštovani,

zahvaljujem se na Vašem e-mailu i prijedlozima.

Savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“ broj: 25/20) odnosilo se isključivo na predmetni pravilnik te njime, kao podzakonskim propisom, nije bilo moguće mijenjati odredbu članka 27. stavka 3. Zakona o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 52/19) prema kojoj svi kandidati polažu isti završni ispit.

Nastavno na Vaš prijedlog o osiguranju duljeg roka za pripremu završnog ispita, takav rok nije propisan Zakonom o Pravosudnoj akademiji niti njenim podzakonskim aktima te nije u nadležnosti Pravosudne akademije.

Odluku o dodatnim programima edukacije koje provodi Pravosudna akademija može donijeti Upravno vijeće Pravosudne akademije kojem će biti dostavljen Vaš prijedlog o organiziranju seminara za kandidate koji nisu pohađali Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

Zajedno s pozivom za podnošenje prijava za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike objavljen je i ogledni primjer pisanog dijela ispita koji je Pravosudna akademija prema članku 3. stavku 3. Pravilnika o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike („Narodne novine“ broj: 25/20) dužna objaviti na mrežnoj stranici. Također, članak 12. navedenog pravilnika propisuje javnost usmenog dijela ispita i daje mogućnost zainteresiranim osobama prijave za slušanje.

Pravosudna akademija razmotrit će Vaš prijedlog o objavi budućih poziva za podnošenje prijava minimalno 90 dana prije održavanja pisanog dijela ispita.

Članak 21. Zakona o Pravosudnoj akademiji navodi osobe primljene u državnu službu na neodređeno vrijeme i raspoređene na radno mjesto savjetnika u pravosudnom tijelu kao obvezne polaznike Državne škole za pravosudne dužnosnike. Ta odredba odnosni se na sve savjetnike primljene u pravosudna tijela na neodređeno vrijeme od 1. srpnja 2019. godine kao dana stupanja na snagu Zakona o Pravosudnoj akademiji. Svi ostali savjetnici u pravosudnim tijelima moći će, nastavno na objavu poziva, iskazati interes za pohađanje Državne škole za pravosudne dužnosnike.

Program stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike donosi Upravno vijeće Pravosudne akademije na prijedlog Programskog vijeća Pravosudne akademije sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o Pravosudnoj akademiji. Budući da o programu još uvijek nije odlučeno te da čekamo informaciju Ministarstva pravosuđa o točnom broju savjetnika zaposlenih u pravosudnim tijelima na neodređeno vrijeme od 1. srpnja 2019. godine, u ovom trenutku nemamo povratnu informaciju o datumu početka stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike.

Na temelju iskazanog interesa za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi odluku o provedbi završnog ispita te se nastavno na odluku planira termin ispita. S obzirom na to da navedena odluka za provedbu idućeg roka za polaganje završnog ispita nije donesena, nismo u mogućnosti predvidjeti termin održavanja.

Za dodatne informacije i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju!